Jdi na obsah Jdi na menu
 


Revokovat rušení 4.ZŠ ? Aneb pár souvislostí k věci.

Od přijetí usnesení sokolovských zastupitelů k rušení 2 škol uběhly 2 měsíce. Co nového přinesly?

Sumarizující materiál o sokolovském školství určený zastupitelům je zvejněn na stránkách. Otázkou je od kdy.... Lze se v něm dočíst mnoho zajímavostí, jako je např."umělé" snížení míst ve škole ul.Sokolovská ze stavu 630 na 260. Hygienická kontrola zjistila závážné nedostatky. Zdůvodnění najdete v komentáři k tabulkám na str.14 a 19. Město roky neinvestovalo do pisoárů a tak se ve škole čůrá jako za krále klacka...

Nebo, že Město nemá dohodu s některými okolními obcemi kvůli platbám za dojíždějící žáky. nejedná se o počet 854, jak bylo zmíněno na jednání zastupitelů, ale o 423, za které nejsou fakturovány náklady. 

Ten stejný problém se týká za dojíždějící žáky do sokolovských mateřinek. dojíždějících 62, fakturovaných 3.

V současné době vzniká "výskytová studie", tj.zjištění kolik dětí a kde bydlí ve věku 3 - 6 let. Je dost možná, že se jedná o "zakázku" Agentury pro začleňování, v lepším případě by se mohlo jednat o mapování potencionálních žáčků MŠ.

V souvislostí s dojíždějícími dětmi do MŠ z okolních obcí je možné zjistit, o kolik dalších míst by měli starostové a starostky okolních obcí zájem pod podmínkou, že by za děti platili. 

Důležité je také povědomí zastupitelů o pojmosloví v případě rušení škol. všichni známe slova jako integrace, segregace, inkluze...jak je však praktikují učitelé v praxi? (Férová škola).

V roce 2002 nebylo zastupitelstvem odsouhlaseno zrušení ani 1 ze dvou škol (Rokycanova nebo Křižíkova).

V roce 2004 bylo předloženo variantní řešení (pozn.zrušení ZŠ, Sokolovská bylo až na 6.místě z předložených resp.na 4.místě z reálných řešení). Při kombinování možností zde nebyla zmíněna ani 1.

V negativech je zmíněno propouštění kvalifikovaného (mladého, perspektivního) učitelského sboru. Materiál nemonitoruje k této problematice věkové složení učitelských sborů na jednotlivých školách.

Bod 8.3.7. (str.79) je zlomový a týká se již zmíněného názvosloví a jeho praktikování. děti ze sociálně znevýhodněných rodin jsou teoreticky ve všech školách - tomu se říká inkluze. Současné vnímání školy v Sokolovské ul. je majorotou bráno jako škola, která neintegruje, vyčleňuje. Opak je pravdou.  

Jak přistupuje sokolovská samospráva k dlouhodobému začleňování dětí ze sociálně patologického rodinného zázemí? Tak, že nejprve shromáždila obyvatele romského etnika do lokality Hornická, tak, že domy v blízkosti školy odprodali úředníci panu Kendíkovi? v těchto domech bydlí již lidé, kteří jakžtakž dodržují pravidla majority, platí včas nájmy, energie (jinak by nemohli žádat o sociální dávky). Město pomohlo "odstěhovat" mnoho dalších do okolních obcí (včetně Rotavy, kde působí současný radní p.Sedáček a který se dle radniční dohody připravuje na funkci místostarosty - věřím, že nebude zakazovat nepřizpůsobivým sedat na trávu, zídky a pod.). na světě je již také "líbivá" cena za budovu školy v Sokolovské (5 milionů..).    

23.června se uskuteční další zasedání zastupitelů. Bude zajímavé sledovat, jak se který volený zástupce postaví k případně zařazenému bodu (pokud jej Rada města zařadí do programu před uplynutím 90 denní lhůty). Řada ze tastupitelů je zaměstnanci zřizovatele škol a to buďto na pozici ředitele, ředitelky nebo učitele.

Když člověk chce vidět souvislosti, najednou se jich s postupem času zjeví nečekaně mnoho.... k tomu však musí být vůle.

   

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář