Jdi na obsah Jdi na menu
 


Za prosincovou pozornost stojí ...

28. 12. 2014

... anketa hodnocení městských webových stránek

- usnesení městského zastupitelstva ze dne 11.12. 7/2Z/2014 (komu jsme odpustili dluhy nad 20 000,-Kč se zde nedozvíme), nedozvíme se podrobnosti k bodu 12/2Z/2014 Změna rozpočtu města Sokolov - poř.č. RO140008,

9/2Z/2014 Obecně závazná vyhláška města Sokolova k zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Sokolova -

Mj. čl. 6
"Nakládání se směsným (zbytkovým) komunálním odpadem .... (3) Do sběrných nádob na směsný odpad není dovoleno odkládat horký popel, využitelné složky komunálního odpadu (barevné a bílé sklo, papír, plast, textil), objemný odpad, stavební odpad, nebezpečné složky komunálního odpadu a elektrozařízení."    ON TO NĚKDO KONTROLUJE???

Čl. 8
Nakládání s rostlinnými zbytky z údržby zeleně a zahrad
(1) Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území města se v rámci systému komunitního kompostování města, jako opatření pro předcházení vzniku odpadů, přednostně kompostují. Produktem komunitního kompostování rostlinných zbytků je zelený substrát, který lze využít výhradně k údržbě a obnově zeleně na území města.
(2) Nepodnikající fyzické osoby produkující biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu podle čl. 8 odst. 1, které nejsou schopny tento odpad samy využít např. kompostováním na vlastním pozemku, mohou tento odpad odložit
a) v komunitní kompostárně SOTES, jejíž provozní informace jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky nebo
b) ve sběrném dvoru SOTES.

čl. 10
Povinnosti fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem
(1) Při nakládání s komunálním odpadem, jehož vzniku nelze zabránit a který nelze využít, jsou
nepodnikající fyzické osoby povinny
a) odpad odložit pouze na místech k tomu určených podle čl. 3 až 8 vyhlášky,
b) odkládat odpad jen do sběrných nádob k tomu určených,
c) zajistit odpad tak, aby nedocházelo ke znečišťování okolí,
d) zajistit si pro shromažďování odpadu dostatečný počet sběrných nádob.
(2)Při nakládání s komunálním odpadem jsou nepodnikající fyzické osoby povinny třídit,
odděleně shromažďovat a odkládat do sběrných nádob využitelné složky komunálního odpadu
dle čl. 3, nebezpečné složky dle čl. 4, objemný odpad dle čl. 5 a směsný odpad dle čl. 6.
(3)Před odložením využitelných složek komunálního odpadu do sběrné nádoby jsou
nepodnikající fyzické osoby povinny, je-li to možné, zmenšit objem odpadu - to se týká
plastových lahví, nápojových kartónů a kartonových obalů.

Vyhláška typu "vlk se nažral, koza zůstala celá" ... Chcete-li snížit množství komunálního směsného odpadu, musím jezdit s rostlinnými zbytky na sběrný dvůr, KDE MNE ČEKÁ JISTĚ VSTŘÍCNÝ PŘÍSTUP? To nebyl jistě úmysl pana ministra Brabce (ANO 2011), vyhláška MŽP.

Co všechno zajišťuje SOTES? Dozvíme se ze smlouvy zveřejněné v usnesení RM ze dne 16.12., bohužel bez uvedení ceny (viz. rozklikávací rozpočet).

JK

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář